Email reklame: Izboljšajte prodajne rezultate z uporabo e-mail marketinga.

Spletni marketing, vedno in povsod.Oblikovanje e-reklamnih sporočil in predlog.Masovno pošiljanje e-pošte.

Spletni marketing

iMailer je inovativno spletno orodje (software) za direktni online email marketing. Uporaba je omogočena preko spleta, zato lahko e-mail reklame načrtujete in pošiljate vedno in povsod.

Oblikovanje Email reklam

iMailer omogoča preprosto sestavljanje in oblikovanje tudi najzahtevnejših HTML e-mail predlog (email templates), reklam, e-oglasov, e-čestitk, e-novic (newsletters), okrožnic in biltenov.

Množično pošiljanje

iMailer predstavlja učinkovito in cenovno ugodno marketinško orodje. Nudi enostavno razpošiljanje množične e-mail pošte (mass emailing) poljubnemu številu naslovnikov.

Pregled rezultatov oglaševalske kampanije.

Marketinška analiza

Enostaven pregled statistik opravljenih oglaševalskih e-kampanj nudi natančno spremljanje in analizo poslanih reklamnih sporočil in povečuje učinkovitost internetnega oglaševanja.

Učinkovito oglaševanje

HTML Email templates

Orodje za direktno email oglaševanje omogoča bistveno izboljšanje prodajnih rezultatov z uporabo HTML email predlog (templates) ali unikatnih sporočil, ob minimalnem vložku.

Če želite, lahko profesionalno oblikovane HTML predloge za vaše elektronske reklame (HTML email newsletter templates) za vas izdelamo tudi mi.

Prijava

Hitri kontakti

Oddaljena pomoč

Reklamna sporočila:

Brezplačna demonstracija