E-mail marketing blog

7 prednosti email marketinga, ki omogočajo rezultat

marec 2012

  1. Cena: Cena pošiljanja Emaila je zanemarljiva v primerjavi s tiskom dopisa, nakupa pisemske ovojnice in znamke.
  2. Hitra izvedba: Email lahko oblikujete in razpošljete v eni uri brez čakanja na tiskarja in distribucijo klasične pošte.
  3. Testiranje: Vse prejemnike razdelite v 3 skupine. Dve skupini po 5% (testni skupini) in eno skupino 90%. Testnima skupinama pošljite različna Emaila in Email, ki je imel boljšo odzivnost, pošljite 90% prejemnikom.
  4. Statistika: Profesionalno orodje za izvajanje Email marketinga omogoča merjenje odpiranja Emaila, pa tudi klikanje na posamezne povezave v njem.
  5. Hitrejši odziv: Pri izvajanju Email marketinga so prvi odzivi že v nekaj minutah po pošiljanju, pri klasični pošti pa do prvih odzivov pride šele v nekaj dneh.
  6. Ciljane skupine: S pošiljanjem različnih Emailov lahko lažje dosežemo različne ciljne skupine.
  7. Interaktivnost: Email marketing omogoča aktivno udeležbo prejemnika preko klikov na povezave v Emailu. S tem dosežemo tudi povečan obisk spletne strani, prejemniki pa z obiskom spletnih strani pridobijo še več informacij o naši ponudbi.
  8. Rezultat Izboljšana komunikacija. Zaradi vseh naštetih lastnosti je komunikacija bolj kvalitetna in predvsem zaradi nižje cene tudi bolj pogosta. To vodi v trajnostni odnos s kupcem.

Prijava

Hitri kontakti

Oddaljena pomoč

Reklamna sporočila:

Brezplačna demonstracija