Primeri uporabe iMailerja

Email marketing za gledališča in kinematografe

januar 2013

Kako si lahko gledališča in kinematografi pomagajo z email marketingom?

 • Redno, brez napora in na nevsiljiv način občinstvo seznanjate s programom in pošiljajte vsebine, ki so s programom povezane. S tem boste opozorili nase in zagotovili, da se bodo prejemniki sporočil večkrat spomnili in odzvali na vas in vaš program.
 • Pripomorete, da bodo predstave bolj obiskane. Ne dovolite, da bi obisk upadel zaradi slabe seznanjenosti publike s programom.
 • Obveščajte medije o svojem programu in s tem povečajte svojo pojavnost v medijih.
 • Storitev uporabljate za interno obveščanje in koordinacijo sodelavcev.
 • Povečajte obisk svojih spletnih strani. V sporočilih ponudite povzetke vsebin (npr. recenzij) s povezavami do celotnih člankov na vaših spletnih straneh.

Kaj je lahko vsebina elektronskih sporočil, ki jih pošiljajo gledališča in kinematografi?

 • napoved predstav/programa
 • predstavitev abonmajev, ugodnosti
 • recenzije prihajajočih in preteklih predstav
 • novice iz filmskega/gledališkega zakulisja
 • napoved dogodkov v filmskem svetu
 • napoved dogodkov v filmskem/gledališkem svetu
 • napoved ostalih dogodkov
 • akcijse ponudbe

Kako pogosto lahko pošiljate obvestila?

 • tedenske/mesečne napovedi programa
 • najave nove predstave oz. recenzije po premieri
 • sezonsko ob abonmajih
 • ob pomembnejših družabnih dogodkih

Kako lahko gledališča in kinematografi zbirajo e-mail naslove?

 • obiskovalci predstav izpolnijo prijavnice na kraju dogodka
 • interesenti se prijavijo preko obrazca na vaši spletni strani. Postopek je nezahteven in avtomatiziran

Katere so prednosti gledališč in kinematografov v primerjavi z ostalimi subjekti?

 • preprosto zbiranje elektronskih naslovov
 • kvaliteta zbranih e-mail naslovov, saj so obiskovalci predstav zainteresirani v tematiko vaših sporočil
 • širna publika
 • z opozarjanjem nase in na svoj program pospešite obisk predstav
 • širok spekter vsebin, ki jih lahko pošiljate
 • malo odjav od prejemanja elektronskih sporočil zaradi nevtralne/informativne vsebine

Prijava

Hitri kontakti

Oddaljena pomoč

Reklamna sporočila:

Brezplačna demonstracija